INCOMPANY RAD1202 PANORAMISCHE RÖNTGENOPNAMEN: INDICATIE EN DIAGNOSTIEK

PANORAMISCHE RÖNTGENOPNAMEN: INDICATIE EN DIAGNOSTIEK

Leiding:  dr. Gerard Sanderink (tandarts)
Docent(en):  dr. Erwin Berkhout (tandarts), prof. dr. Paul van der Stelt (tandarts) en dr. Kostas Syriopoulos (tandarts)
Data:  in overleg
Tijdsduur:  1 dagdeel
Prijs:  Prijs op aanvraag
Doelgroep:  tandartsen met een algemene praktijk, specialisten
Max. aantal deelnemers:  in overleg
Quality Practice

​Panoramische röntgenopnamennemen een steeds belangrijker plaats
in de tandheelkundige diagnostiek in. Echter, zowel het opnameprincipe
als de interpretatie van deze röntgenopnamen wijkt af van intra-orale
opnamen. Daarnaast is het afgebeelde gebied veel groter, waardoor meer
structuren en afwijkingen zichtbaar zijn. Tijdens de cursus wordt de interpretatie van de opnamen behandeld. Tevens komt de diagnostische waarde van de opnamen aan de orde. Aan de hand van patiëntvoorbeelden wordt geoefend in het interpreteren van opnamen.

Leerdoelen:
- het kennen van de opnameprincipes van panoramische röntgenopnamen
en de karakteristieke verschillen met intra-orale opnamen;
- de diagnostische waarde en toepassingsmogelijkheden kunnen beoordelen;
- anatomische structuren kunnen interpreteren en afwijkingen weten
op te sporen.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:
- de karakteristieke verschillen in de opnameprincipes van panoramische
röntgenopnamen en intra-orale opnamen te onderscheiden;
- de diagnostische waarde en toepassingsmogelijkheden van panoramaopnamen te beoordelen;
- de anatomische structuren op panoramische röntgenopnamen te
interpreteren en de beelden beter en systematischer te beoordelen op
afwijkingen.


Aanmelden alleen via email.